Vítejte na našem webu

 
 
O NÁS

      Tyto webové stránky jsou věnovány slezské osadě Zálužné - německy Moradorf (někdy též Mohradorf) a jejímu širšímu okolí, zhruba v rozsahu bývalého Vikštejnského panství. Tedy přibližně na území, ohraničeném obcemi Domoradovice, Mikolajice, Nové Lublice, Hořejší Kunčice, Budišov nad Budišovkou, Klokočov a Větřkovice, v jižní části okresu Opava.  Samotná osada Zálužné, ležící přibližně v centru takto vymezené oblasti,  je dnes místní částí města Vítkova a trvale zde žije  jen asi 35 obyvatel. Leží v malebném údolí řeky Moravice, asi 7 km pod Kružberskou přehradou a je známým letoviskem, střediskem rekreace s množstvím privátních i podnikových chat. V minulosti však byla jedním z center těžby pokrývačských břidlic a obec sama i její širší okolí, bylo a je pozoruhodné také z mnoha dalších důvodů. Hodně z nich již bylo zapomenuto nebo o nich víme jen něco málo z doslechu. Lokální historií, tradicemi a místními pamětihodnostmi se od 2. světové války téměř nikdo nezabýval. Nebylo to vlastně ani "v módě", ani to nebylo příliš žádoucí. Protože to bylo "ještě za Němců" a vztahovalo se to zejména k jejich historii a jejich  tradicím. A ty nám byly v naší "nové" poválečné době, tak nějak na obtíž. A nebylo ani vhodné se k nim moc veřejně hlásit. Němci, kteří zde dříve žili, byli všichni označováni za revanšisty. A dokonce ani dodnes jsme se od těchto přístupů, bohužel, zcela neoprostili. Ke zdejším dřívějším obyvatelům pořád, v podvědomí mnoha lidí, zůstává zaseto zrnko nedůvěry, ochotné za příznivých podmínek opět vyklíčit. A tak, třeba i po dvaceti letech od roku 1990,  když některý z politiků potřebuje své populistické kroky zdůvodnit, vyvolává mezi lidmi obavu z možného návratu oněch "zlých" Sudetských Němců.  

    Poté, co se po druhé světové válce, v důsledku vyhnání zdejšího původního, německy mluvícího obyvatelstva, do Zálužného i okolních obcí přistěhovali noví obyvatelé, ztratila osada a s ní i celé okolí, svou historickou paměť. Příchozí obyvatelé neznali zdejší historii a většinou se o ni ani příliš nezajímali. Z minulosti se dochovalo jen velmi málo památek a informací, které by mohly současným obyvatelům, chatařům, majitelům rekreačních chalup a turistům  pomoci uvědomit si zdejší bohatou a zajímavou minulost a v pozitivním smyslu také navázat na to, co se v našem kraji po dlouhá staletí dělo.

    Proto vznikly tyto stránky, které si jako cíl vytkly, seznámit všechny zájemce nejen s bohatou historií této části Českého Slezska, osady Zálužné a jejího okolí, ale také s významnými osobnostmi, které zde žily, působily nebo se tady narodily a také se vším, čím byla a je zdejší oblast pozoruhodná a významná.  A to všechno, podle našeho názoru, může těm, kdo o to projeví zájem, pomoci nejen získat informace, jež jim třeba  dosud chyběly, ale také nový pohled na místo, v němž žijí a posílit jejich sepětí s okolní krajinou. 

    Informace, které najdete na těchto stránkách si nedělají a ani nemohou dělat nárok na to, že budou úplné a obsahově vyčerpávající.  Určitě se najde mnoho dalších věcí (informací, fotografií, předmětů, vzpomínek), ke kterým jsme se zatím nedostali, a proto Vám budeme vděčni, když nám jakékoli další informace sdělíte prostřednictvím naší "Knihy návštěv" nebo nám prostě, prostřednictvím těchto stránek, napíšete. Zejména se nám jedná o doklady a informace, týkající se jednotlivých objektů (domů) v Zálužném. Za spolupráci Vám všem předem děkujeme.

    V každém případě se při podávání informací prostřednictvím těchto webových stránek, budeme snažit o maximální objektivitu.

 

 

© 2010 Copyright Petr Zahnaš