Informace o nás

    Tyto stránky si jako cíl vytkly seznámit všechny zájemce nejen s bohatou historií a zajímavostmi této části Českého Slezska, osady Zálužné a jejího okolí, ale také s významnými osobnostmi, které zde žily, působily nebo se tady narodily a také se vším, čím byla a je zdejší oblast pozoruhodná a významná.  To všechno podle našeho názoru může těm, kdo projeví zájem, pomoci nejen získat informace, jež jim třeba  dosud chyběly, ale také získat nový pohled na místo, v němž žijí a posílit jejich sepětí se zdejší krajinou. 

    Informace, které najdete na těchto stránkách si nedělají a ani nemohou dělat nárok na to, že budou úplné a obsahově vyčerpávající.  Určitě se najde mnoho dalších informací, ke kterým jsme se zatím nedostali a proto Vám budeme vděčni, když nám jakékoli další informace sdělíte prostřednictvím naší "Knihy návštěv" nebo nám prostě prostřednictvím těchto stránek napíšete.

 

 

V každém případě se na těchto webových stránkách, budeme snažit o maximální objektivitu