V této části stránek publikujeme texty, vztahující se k historii Zálužného i celé okolní oblasti, texty, věnované jednotlivým pozoruhodným objektům v osadě i okolí a také významným, i když vesměs obecně neznámým osobnostem, které se zde a v nejbližším okolí narodily nebo zde žily či jinak s danou oblastí souvisí. Dále se zabýváme vším pozoruhodným, co má vztah k okolním obcím. Vedle toho je další část textů věnována jednotlivým  usedlostem a domům v osadě Zálužné - tedy těm, které byly její součástí do konce druhé světové války. Poslední a neméně významnou část textů tvoří ty, jež jsou věnovány zdejší těžbě břidlice.