Obecné texty

Informace

 V této části stránek jsou publikovány obecné texty, které se vztahují k problematice širšího regionu Slezska a severní Moravy. Články mohou pomoci osvětlit mnohé souvislosti, v jejichž intencích se oblast vyvíjela v dobách nedávno, ale i dávno minulých.

—————

Problematika Slezska jako jednoho z fenoménů česko-polského pohraničí

  Petr Zahnaš        Při pohledu na česko-polskou hranici, od Jablunkova na východě až po Zgorzelec na západě vidíme, že po celé její délce je také hranicí Slezska nebo Slezskem  prochází. Slezsko je dnes rozděleno mezi Polsko  a Českou republiku,...

—————

Problematika Hlučínska jako specifický příklad složitosti vývoje regionu.

   Hlučínsko je malý region s asi 50 000 obyvateli o rozloze cca  315 km2. Leží severně od toku řeky Opavy mezi městy Opavou  a Ostravou a státní hranicí.  Dosah historických procesů, jež v průběhu posledních 260 let  zasáhly Hlučínsko, nelze poměřovat rozsahem jeho...

—————

JAK A KDE ZAHYNUL SVATÝ VOJTĚCH

JAK A KDE ZAHYNUL SVATÝ VOJTĚCH
           Věnceslav Černý - Zavraždění svatého Vojtěcha Celý text tohoto pojednání najdete na Wikipedii, v sekci Wikiknihy, pod odkazem: cs.wikibooks.org/wiki/Jak_a_kde_zahynul_svat%C3%BD_Vojt%C4%9Bch            

—————

Historie rotariánského hnutí v Opavě a na Opavsku

Historie rotariánského hnutí v Opavě a na Opavsku
HISTORIE RC OPAVA - CELÝ TEXT w.docx (4043740)

—————

Osoblažsko

V roce 2005 byla na podnět obecního úřadu v Třemešné zpracována, za podpory prostředků z EU, drobná vlastivědná publikace o Osoblažsku. Obsahuje články a pojednání několika autorů, které na tomto místě publikujeme. Kromě nich pak byly obsahem brožury také texty, které uvádíme na jiných místech...

—————

Z dějin židovské komunity v Osoblaze

      Z DĚJIN ŽIDOVSKÉ KOMUNITY V OSOBLAZE   Petr   Zahnaš        Židé byli po celé období středověku a novověku ve většině evropských států minoritou,  k níž měla většinová společnost  rozporuplný vztah. Byli obratnými...

—————

Hrad Vartnov

Hrad Vartnov
Hrad Vartnov a jeho držitelé.docx (942,9 kB)

—————

Alternativní přístupy k řešení některých trestních věcí ve středověku

Alternativní přístupy k řešení některých trestních věcí ve středověku
Alternativní přístupy k řešení některých trestních věcí ve středověku   Petr Zahnaš        Humanitární způsoby řešení sporů týkajících se viny a trestu a urovnání konfliktu mezi poškozeným a obviněným, spojené mimo jiné i s fenoménem smírčích křížů, mají ve...

—————

Vzdělávání vězněných osob v českých zemích

Na tomto místě můžete získat informace o způsobech zacházení s vězněnými osobami v historickém kontextu vývoje vězeňství. Texty jsou zaměřeny především na způsoby a postupy při vzdělávání vězňů, ve kterém byl vždy spatřován významný resocializační prvek při zacházení s nimi.  Text je rozdělen...

—————