Osoblažsko

V roce 2005 byla na podnět obecního úřadu v Třemešné zpracována, za podpory prostředků z EU, drobná vlastivědná publikace o Osoblažsku. Obsahuje články a pojednání několika autorů, které na tomto místě publikujeme. Kromě nich pak byly obsahem brožury také texty, které uvádíme na jiných místech stránek a na něž zde najdete odkazy.

  1. Úvod k brožuře 2005.pdf (124,2 kB)
  2. OSOBLAZSKO.pdf (172,3 kB)
  3. MÍSTOPIS OSOBLAŽSKA.pdf (340,2 kB)
  4. OSOBLAŽSKO KŘIŽOVATKA OSIDLOVACÍCH PROCESŮ.pdf (144,5 kB)
  5. STŘEDOVĚKÉ OSÍDLENÍ OSOBLAŽSKA.pdf (124 kB)
  6. ZAJÍMAVOSTI Z OSOBLAŽSKA.pdf (287,3 kB)
  7. Pověsti z osoblažska najdete na:  cms.pzahnas.webnode.cz/povesti-a-vypraveni/povesti-z-osoblazska/
  8. Informace o osoblažské židovské komunitě najdete na na:   pzahnas.webnode.cz/products/z-dejin-zidovske-komunity-v-osoblaze/