Fotogalerie

V naší fotogalerii přinášíme pohledy a obrázky nejen osady Zálužné, ale také dalších okolních obcí a objektů. Tyto obrázky jsou z různých dob, od konce 19. století po současnost. Jedná se o unikátní dobové pohlednice a fotografie z období před první i druhou světovou válkou a také ty, které vznikly po roce 1945. Převážná většina těchto fotografií je ze sbírky našeho spolupracovníka p. Zdeňka Spáčila, který je pro zveřejnění na těchto webových stránkách, nezištně poskytl. Dále jsou zde i fotografie poskytnuté dalšími spolupracovníky, obyvateli osady Zálužné i jiných okolních obcí. Všem jim patří naše poděkování. Kontakt na p. Zdeňka Spáčila: sapan.s@seznam.cz .