Příroda

Přírodní rezervace Nové Těchanovice

O státní přírodní rezervaci, která se nachází v bezprostředním sousedství Zálužného, se více dozvíte na www stránkách Občanského sdružení Zálužné:  os-zaluzne.webnode.cz/products/prirodni-rezervace-nove-techanovice/  

—————

Evropsky významná lokalita - zimoviště netopýrů

Evropsky významná lokalita - zimoviště netopýrů
  Mnoho dalších,velmi pozoruhodných informací, vztahujících se k evropsky významné lokalitě CZ 0813767, zejména pokud jde o záměr Města Vítkova tento unikátní ekosystém zlikvidovat, se dozvíte...

—————

Nittmannův důl

Nittmannův důl
      N i t t m a n n ů v  d ů l Rozvoj těžby břidlice ve velkém rozsahu v Zálužném zahájil od čtyřicátých let 19. století Josef Nittmann, majitel zdejší usedlosti č. 20. Ten je uváděn jako zakladatel, majitel a provozovatel největšího zdejšího důlního díla,    ...

—————

Netopýr černý

Netopýr černý
  V TOMTO STARÉM DŮLNÍM DÍLE ŽIJE A ZIMUJE   Netopýr černý    Foto Miloš Anděra, použito z www.naturfoto .cz         Netopýr černý: (Barbastella barabastellus) středně velký netopýr, nezaměnitelný s žádným jiným druhem. Charakteristický vzhled mu...

—————

Mapa Nittmannova dolu

Mapa Nittmannova dolu
    Evropsky významná lokalita CZ0813767 Zálužná (N i t t m a n n ů v  d ů l)                              Červeně jsou vyznačeny vstupy...

—————

Natura 2000

Natura 2000
      MŽP - souhlas s použitím loga NATURA 2000 Vzhledem k tomu, že logo "Natura 2000" je chráněnou značkou, vyžádali jsme si souhlas Ministerstva životního prostředí ČR s jeho použitím. Vedle využití na těchto stránkách je logo také použito také na informačních tabulích, které...

—————