Mapa Nittmannova dolu

Mapa Nittmannova dolu

 

 

Evropsky významná lokalita

CZ0813767 Zálužná

(N i t t m a n n ů v  d ů l)

                       

 

 

 Červeně jsou vyznačeny vstupy do jednotlivých pater Nittmannova dolu. V horní části obrázku je to vstup do prvního - nejstaršího patra dolu, uprostřed do druhého, prostředního patra a dole pak vstup do třetího, nejnižšího patra. Všechny tři vstupy jsou také vletovými otvory, kteými se netopýři do podzemních prostor dostávají.