Evropsky významná lokalita - zimoviště netopýrů

Evropsky významná lokalita - zimoviště netopýrů

 

Mnoho dalších,velmi pozoruhodných informací, vztahujících se k evropsky významné lokalitě CZ 0813767, zejména pokud jde o záměr Města Vítkova tento unikátní ekosystém zlikvidovat, se dozvíte na: os-zaluzne.webnode.cz/products/dokumenty-k-zameru-mesta-vitkova-zlikvidovat-evropsky-chranenou-loklalitu/

 

Evropsky významná lokalita

CZ0813767 Zálužná

(N i t t m a n n ů v  d ů l )

 

                                 Rozloha:

0.2041 ha

Kategorie ochrany:

PP přírodní památka

Biogeografická oblast:

kontinentální

Příloha nařízení vlády 132/2005 Sb v platném znění:

Příloha CZ0813767

Souřadnice středu:

17°42'57'' v.d., 49°49'22'' s.š.

Nadmořská výška:

375 - 450 m n. m.

 

Poloha:

Zaniklý břidlicový důl nad osadou Zálužné, asi 120 m nad levým břehem řeky Moravice, nad okresní silnicí Nové Těchanovice - Melč. Rozsáhlý třípatrový důlní komplex ve vrcholové části svahu v zaříznutém údolí řeky Moravice. V okolí roztroušená zástavba rekreačních objektů. Významné zimoviště netopýrů.

Ekotop:

Lokalita spadá do celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, okrsku Jívovská vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu, tvořenou spodnokarbonskými drobami a břidlicemi s členitým reliéfem, široce zaoblenými rozvodními hřbety a typickými mladými, hluboce zařezanými údolími s příkrými svahy.

 Kvalita a význam:

Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého (Barbastella barbastellus) v ČR.