Přírodní rezervace Nové Těchanovice

O státní přírodní rezervaci, která se nachází v bezprostředním sousedství Zálužného, se více dozvíte na www stránkách Občanského sdružení Zálužné: 

os-zaluzne.webnode.cz/products/prirodni-rezervace-nove-techanovice/