Netopýr černý

Netopýr černý

 

V TOMTO STARÉM DŮLNÍM DÍLE ŽIJE A ZIMUJE

 

Netopýr černý

 

 Foto Miloš Anděra, použito z www.naturfoto .cz

 

 

 

 

Netopýr černý: (Barbastella barabastellus) středně velký netopýr, nezaměnitelný s žádným jiným druhem. Charakteristický vzhled mu dodávají velké a široké boltce otočené dopředu a naspodu na čele srostlé (připomíná mopslíka). Tragus (ušní víčko) je poměrně dlouhý, rovný a zašpičatělý. Srst, stejně jako blány a boltce, je zbarvena hnědočerně až černě a to i na břišní straně. U starších jedinců jsou špičky chlupů na hřbetě bílé, což dodává zbarvení poněkud stříbřitý nádech. Váha netopýra černého se pohybuje od 6 do 14,5 gramů. Rozpětí křídel je mezi 262 mm až 292 mm. Délka těla dosahuje až 59 mm. Nejvyšší zaznamenaný věk netopýra černého je 21 let a 9 měsíců. Nejdelší zaznamenaný přelet netopýra černého je 290 km, přičemž běžná délka přeletu je od 15 do 100 km.

 

Způsob života: Letní kolonie (čítající od 10 do 80 samic) jsou ukryty v dutinách stromů a v různých štěrbinových úkrytech, jako je například obložení domů, za okenicemi, na půdách domů a podobně. Letní kolonie vznikají vždy v blízkosti lesů, ve kterých netopýr černý loví. Samci jsou samotářští a jako denní ukryt využijí jakoukoli štěrbinu (odchlíplá omítka, metrové dříví). Netopýři zimují ve štolách, sklepích a v jeskyních, kde zalézají do různých štěrbin, nebo visí volně na stěnách. Zimují jednotlivě, ale často i na zimovišti vytváří střapce. Na některých zimovištích nacházíme jen několik málo kusů a jinde zimují masově, v koloniích až o 10.000 kusech. Obývají nížinné, podhorské,  horské i vysokohorské oblasti s dostatkem lesů. Téměř chybí v intenzivně obhospodařovaných polnohospodářských krajinách. Vyskytují se téměř po celém území ČR.

 

Echolokace: Poměrně krátké FM hlasy dvou typů – silnější a kratší s výraznější CF složkou (35-23 kHz, asi 4 ms), silnou druhou harmonickou sérií (70-55 kHz), a slabší, poněkud vyšší frekvencí (43-33 kHz), zpravidla bez harmonické série a delšího trvání (5-6 ms). Oba typy hlasů celkem pravidelně střídá, takže výsledný zvuk připomíná kastaněty. Rychlost opakování je 8-10 pulsů v otevřeném prostoru (nejvyšší intensita na 30-35 kHz). V zakrytém pozadí (tj. při hustší vegetaci) převládají vysokofrekvenční hlasy (nejvyšší intensita asi 43 kHz, dobře slyšitelná harmonická série až 70 kHz), rychlost opakování 10-12 pulsů za sekundu). Hlasy mohou být vydávány ústy i nosem.                                                    PH

 

Netopýr černý je silně ohroženým druhem živočicha ( letouna ).