Vzdělávání vězněných osob v českých zemích

Na tomto místě můžete získat informace o způsobech zacházení s vězněnými osobami v historickém kontextu vývoje vězeňství. Texty jsou zaměřeny především na způsoby a postupy při vzdělávání vězňů, ve kterém byl vždy spatřován významný resocializační prvek při zacházení s nimi. 

Text je rozdělen do dvou částí - první, pojednávající o vzdělávání vězňů od nejstarších dob do konce 2. světové války. Druhá část je věnována vzdělávání vězňů od roku 1945 do roku 1983. Tímto rokem nastal ve vzdělávání vězňů v českých zemích kvalitativné posun. Jednotnou vzdělávací institucí od tohoto roku bylo speciálně zřízené Střední odborné učiliště Praha, Táborská 988.

1. část nadete na:   Vzdělávání vězňů 1.pdf (626,6 kB)

2. část najdete na:   Vzdělávání vězňů 2a .pdf (559630)