Informace

 V této části stránek jsou publikovány obecné texty, které se vztahují k problematice širšího regionu Slezska a severní Moravy. Články mohou pomoci osvětlit mnohé souvislosti, v jejichž intencích se oblast vyvíjela v dobách nedávno, ale i dávno minulých.