Vítejte na našem webu

PRÁVĚ VYŠLA DALŠÍ NOVÁ PUBLIKACE

PETRA ZAHNAŠE

"HORNICKÉ POVĚSTI"

Hornické pověsti jsou jednou z oblastí hornické kultury. Publikace obsahuje 65 pověstí z Nízkého Jeseníku, i širšího okolí, spojeného s hornictvím. Podkladem k jejich zpracování bylo vedle historických pramenů a publikací, také vyprávění pamětníků, zápisy kronikářů a venkovských kantorů.

KNIHU MŮŽETE ZAKOUPIT OD KONCE ČERVENCE 2024 

PŘÍMO U AUTORA

Tel.: +420 777 201 352    neebo mail:  pzahnas@gmail.com

nebo na e-shopu nakladatelství:  

https://eshop.surbanz.cz/

 

-----------------------------------------------------------------------------

   JIŽ DŘÍVE

VYŠLA TAKÉ PUBLIKACE
"SLEZSKÝ PITAVAL"
 
 

     Dějiny jsou také přehlídkou osudů lidí, kteří se nevyznamenali hrdinskými činy, nevynikali ani v odkrývání významných vědeckých objevů nebo v prezentaci či vytváření uměleckých děl a už vůbec ne v konání dobra. Právě naopak. Součástí lidské společnosti, vedle naprosté většiny slušných a poctivých lidí jsou, a ve všech minulých obdobích byli i takoví, kteří žili na opačném konci spektra lidské společnosti. A nebylo jich málo.

     O mnohých, z nich, těch nejznámějších jako například o Johannu Graselovi, Václavu Babinském nebo oderském vrahovi Šimákovi byly napsány celé pamětní spisy. Ale vedle nich, těch všeobecně známých „velkých“ zločinců byly v naší minulosti také řady dalších, drobných nebo větších podvodníků, zlodějů, rváčů, lupičů, šejdířů, cizoložníků, násilníků, ale i vrahů, pocházejících ze všech společenských vrstev. O nich toho však není mnoho známo. A právě jim a těm, kdo se jejich neblahou činností zabývali, jsou věnovány stránky této knihy. Zejména těm, kteří pocházeli, nebo své nekalé aktivity provozovali na Opavsku, ve Slezsku a v blízkých regionech. Ale nejen tam, jejich akční rádius byl totiž často velmi široký.

Vydání - tisk publikace - bylo podpořeno grantem Města Opavy

INFORMACE O MOŽNOSTECH ZAKOUPENÍ KNIHY ZÍSKÁTE U AUTORA

Tel.: +420 777 201 352    neebo mail:  pzahnas@gmail.com

.........................................................................................
O NÁS

      Tyto webové stránky jsou věnovány slezské osadě Zálužné - německy Moradorf (někdy též Mohradorf) a jejímu širšímu okolí, zhruba v rozsahu bývalého Vikštejnského panství. Tedy přibližně na území, ohraničeném obcemi Domoradovice, Mikolajice, Nové Lublice, Hořejší Kunčice, Budišov nad Budišovkou, Klokočov a Větřkovice, v jižní části okresu Opava.  Samotná osada Zálužné, ležící přibližně v centru takto vymezené oblasti,  je dnes místní částí města Vítkova a trvale zde žije  jen asi 35 obyvatel. Leží v malebném údolí řeky Moravice, asi 7 km pod Kružberskou přehradou a je známým letoviskem, střediskem rekreace s množstvím privátních i podnikových chat. V minulosti však byla jedním z center těžby pokrývačských břidlic a obec sama i její širší okolí, bylo a je pozoruhodné také z mnoha dalších důvodů. Hodně z nich již bylo zapomenuto nebo o nich víme jen něco málo z doslechu. Lokální historií, tradicemi a místními pamětihodnostmi se od 2. světové války téměř nikdo nezabýval. Nebylo to vlastně ani "v módě", ani to nebylo příliš žádoucí. Protože to bylo "ještě za Němců" a vztahovalo se to zejména k jejich historii a jejich  tradicím. A ty nám byly v naší "nové" poválečné době, tak nějak na obtíž. A nebylo ani vhodné se k nim moc veřejně hlásit. Němci, kteří zde dříve žili, byli všichni označováni za revanšisty. A dokonce ani dodnes jsme se od těchto přístupů, bohužel, zcela neoprostili. Ke zdejším dřívějším obyvatelům pořád, v podvědomí mnoha lidí, zůstává zaseto zrnko nedůvěry, ochotné za příznivých podmínek opět vyklíčit. A tak, třeba i po dvaceti letech od roku 1990,  když některý z politiků potřebuje své populistické kroky zdůvodnit, vyvolává mezi lidmi obavu z možného návratu oněch "zlých" Sudetských Němců.  

    Poté, co se po druhé světové válce, v důsledku vyhnání zdejšího původního, německy mluvícího obyvatelstva, do Zálužného i okolních obcí přistěhovali noví obyvatelé, ztratila osada a s ní i celé okolí, svou historickou paměť. Příchozí obyvatelé neznali zdejší historii a většinou se o ni ani příliš nezajímali. Z minulosti se dochovalo jen velmi málo památek a informací, které by mohly současným obyvatelům, chatařům, majitelům rekreačních chalup a turistům  pomoci uvědomit si zdejší bohatou a zajímavou minulost a v pozitivním smyslu také navázat na to, co se v našem kraji po dlouhá staletí dělo.

    Proto vznikly tyto stránky, které si jako cíl vytkly, seznámit všechny zájemce nejen s bohatou historií této části Českého Slezska, osady Zálužné a jejího okolí, ale také s významnými osobnostmi, které zde žily, působily nebo se tady narodily a také se vším, čím byla a je zdejší oblast pozoruhodná a významná.  A to všechno, podle našeho názoru, může těm, kdo o to projeví zájem, pomoci nejen získat informace, jež jim třeba  dosud chyběly, ale také nový pohled na místo, v němž žijí a posílit jejich sepětí s okolní krajinou. 

    Informace, které najdete na těchto stránkách si nedělají a ani nemohou dělat nárok na to, že budou úplné a obsahově vyčerpávající.  Určitě se najde mnoho dalších věcí (informací, fotografií, předmětů, vzpomínek), ke kterým jsme se zatím nedostali, a proto Vám budeme vděčni, když nám jakékoli další informace sdělíte prostřednictvím naší "Knihy návštěv" nebo nám prostě, prostřednictvím těchto stránek, napíšete. Zejména se nám jedná o doklady a informace, týkající se jednotlivých objektů (domů) v Zálužném. Za spolupráci Vám všem předem děkujeme.

    V každém případě se při podávání informací prostřednictvím těchto webových stránek, budeme snažit o maximální objektivitu.

 

 

© 2010 Copyright Petr Zahnaš

 

 

 


Anketa

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano
(2 591)
54%

Ne
(2 200)
46%

Celkový počet hlasů: 4791


Novinky

07.03.2018 16:18

OTEVŘENÍ RAABOVY ŠTOLY V ZÁLUŽNÉM

BLIŽŠÍ INFORMACE K SLAVNOSTNÍMU OTEVŘENÍ RAABOVY ŠTOLY NAJDETE ZDE:     files.os-zaluzne.webnode.cz/200001428-54d5355cf4/Pozv%C3%A1nka%202a.pdf?_ga=2.212555220.1979547157.1520325309-2016940202.1518179624  

—————

01.07.2014 21:49

VYKRÁDAČI KAPLIČEK

Další díl  - pokračování děje, popsaného v příspěvku "Co se děje v Zálužném".  Velká ofenziva neohrožených ochránkyň lidstva proti vykrádačům svatých míst. Podívejte se na to, co se dělo na konci letošního června:    Občanské sdružení Zálužné nedávno Městu Vítkov...

—————

30.01.2014 23:08

Co se děje v Zálužném

https://www.zaluzne-moradorf.eu/products/co-se-deje-v-zaluznem/

—————

19.07.2013 05:33

Svěcení kaple v Zálužném

—————