Jiná varianta téhož pohledu ze 70. let 20. století

Jiná varianta téhož pohledu ze 70. let 20. století

—————

Zpět