Jiná varianta téhož pohledu z doby kolem roku 1900. Zcela vlevo nahoře, po lesem, panská hájenka

Jiná varianta téhož pohledu z doby kolem roku 1900. Zcela vlevo nahoře, po lesem, panská hájenka

—————

Zpět