Pohled na skupinu budov s mlýnem z doby konce 2. světové války

Pohled na skupinu budov s mlýnem z doby konce 2. světové války

—————

Zpět