Úvodní informace

25.10.2011 09:49

V této části stránek uvádíme informační zdroje, ze kterých bylo a je při tvorbě stránek a psaní textů čerpáno. Vzhledem k jejich množství a tomu, že se často opakují, neboť informace z velké části z nich byly  použity do mnoha textů,  je uvádíme přehledně v této části stránek.  Velká část použitých materiálů a informačních zdrojů je v archivu autora a editora stránek. Ostatní použité zdroje jsou uvedeny dále. Rozděleny jsou na prameny, literaturu (publikace), časopisecké články, internetové zdroje a zdroje fotografií a pohlednic. V jednotlivých textech pak už konkrétní zdroje uváděny ve formě poznámkového aparátu většinou nejsou, neboť by to zhoršilo jejich přehlednost a čtivost. Tento způsob uvedení informačních zdrojů není sice standardní, ale byl zvolen proto, že stránky nemají ambice být "vědeckou prací".  Spíš chtějí být zdrojem dosud chyběbících, pravdivých ale zatím systematicky nezpracovaných informací pro všechny, kdo mají zájem o region, na který jsou zaměřeny. Protože jsou jednotlivé části stránek průběžně doplňovány a stránky tak představují jakýsi "živý organismus", jsou a budou také průběžně doplňovány i informační zdroje podle toho, jak budou používány a jak se v průběhu tvorby stránek postupně budou objevovat. Proto také nejsou řazeny abecedně.             PZ                                                                   

—————

Zpět