Co se děje v Zálužném

Co se děje v Zálužném

V Zálužném vznikla v roce2013 nová naučná stezka nazvaná DĚDICTVÍ BŘIDLICE. A mnoha různým lidem se to velmi nelíbí. Protože po stezce, která vede po pozemcích města Vítkova, považte, CHODÍ LIDÉ! A když jdou kolem jejich chat, tak se na ty nešťastníky chataře dívají. No, představte si to. Ano, DÍVAJÍ SE NA NĚ. A jiní, kteří si osobují právo rozhodovat o všem, co se v obci děje, těm se zase nelíbí, že byla opravena památkově chráněná kaple Pražského Jezulátka. Oni sami na nic nesáhnou, nic pro obec neudělají, ale zato mají potřebu o všem rozhodovat. A všechno kritizovat. 

A když se jim něco nelíbí, protože třeba tu kapli a její inventář (obojí patří městu Vítkov) porohlašují za svůj majetek, tak všechny, kdo něco pro opravu dělají, udávají a honí po úřadech. Občanské sdružení, soukromé osoby i město. Jiní, jim podobní, zase vyhrožují svým sousedům, na jejich zahradách je "navštěvují" se sekerou v ruce, spílají jim, vyhrožují a poroučejí, aby zastavili výstavbu naučné stezky. Jiným slušným lidem zase skáčou před auto, mlátí jim do karosérie a sprostě jim nadávají. Zkrátka jsou to dobří lidé, kteří se takto v Zálužném zaslouženě, ve svém požehnaném věku, rekreují. A houfují se pak u svých chat a radí se, jak s těmi, co pro obec něco dělají, zatočí. A čím víc u toho vypijí, tím jsou statečnější.  

Aby jim vše, na co si neustále, celý rok 2013 stěžovali, vysvětlil, svolal pan starosta na 18. října 2013 schůzi občanů Zálužného. Pokusil se o to, aby jim vysvětlil vše na co si stěžovali a pokusil se s nimi dohodnout na dalším postupu. To jim však nevyhovovalo a tak v průběhu schůze došlo k něčemu velmi zvláštnímu. O tom více v následujícím textu.

 

O proklínání a jiných projevech na veřejných schůzích.pdf (466425)