Internetový časopis Opavský rotarian

Internetový časopis Opavský rotarian

V této části stránek, se svolením redakce, publikujeme odkaz na jednotlivá čísla internetového čtrnáctideníku Opavsný rotarian.  V prvních dvou ročnících  časopiu je publikován SERIÁL ČLÁNKŮ Petra Zahnaše:  KAPITOKLY Z HISTORIE ROTARIÁNSKÉHO HNUTÍ NA OPAVSKU 

Všechna čísla najdete na:

www.rotary2240.org/opava-international-/cs/opavsky-rotarian-/