Okolí Zálužné v období kolem roku 1750

Okolí Zálužné v období kolem roku 1750

Na mapě II. vojenského mapování je zobrazena situace před založením osady Zálužné - Moradorf. V polovině 18. století byly na zdejším území dva panské dvory (patřící panství  Melč) Mora Hof - Moravický dvůr  v údolí Moravice,  v místě dnešního Zálužného a Zaluscher Hof - Dvůr Zálužné na temeni Morabergu - Moravického kopce, v místě pozdějších Hertmanic - Erdmannsdorf, nynější Nové Zálužné.

Právě z názvů těchto, na konci 18. století rozparcelovaných dvorů, dostala osada své jméno: v němčině od Mora Hofu - Moradorf, v češtině od Zaluscher Hofu - Zálužné