Okolí Zálužné ve 2. polovině 19. století

Okolí Zálužné ve 2. polovině 19. století

Na mapě II. vojenského mapování jsou zobrazeny detaily z nejbližšího okolí Zálužného (Moradorf).