Pověsti z knihy R. Sakreidy: HRAD VIKŠTEJN

Pověsti z knihy R. Sakreidy: HRAD VIKŠTEJN
Na tomto místě jsou uvedeny pověsti, které do své publikace o hradu Vikštejnu, vydané v roce 1933, zařadil radkovský učitel Rudolf Sakreida. Jsou zde v původním, nezměněném znění, v jazykové podobě z počátku 20. století. Některé z nich jsou doplněny také v knize otištěnými ilustracemi. 
 
  1. VIKŠTEJNSKÁ BÍLÁ PANÍ.docx (14,3 kB)
  2. KAMENNÝ OLTÁŘ.docx (233,9 kB)
  3. TAJEMNÉ KLEKÁNÍ.docx (228,7 kB)
  4. VODNÍKOVA ODMĚNA.docx (20,4 kB)
  5. VÝSTRAŽNÝ OBRAZ.docx (25,1 kB)     
  6. KRVÁCEJÍCÍ SRDCE.docx (24,3 kB)                               
  7. KRVAVÝ BALVAN.docx (18 kB)
  8. ŠPATNÁ ZÁMĚNA.docx (24,3 kB)
 
O jednom z držitelů Vikštejnského panství, proslulém Mikuláši Bravantském z Chobřan, který byl často v pozdějších záznamech a pojednáních označován za loupeživého rytíře, najdete na těchto stránkách rozsáhlé pojednání v záložce "Osobnosti", kde je stať nazvaná "Kdo byl vikštejnský pán Mikuláš Bravantský z Chobřan".