Archiv článků

25.10.2011 10:09

Prameny

Kronika Nových Těchanovic do r. 1936 (Chronik - Gedenkbuch der Gemeinde Neu Zechsdorf, 1. Teil 1927) Kronika obce Nových Těchanovic a Zálužné 1945 - 1966 Kronika obce Nových Těchanovic 1967 - 1969 Kronika obce Staré Těchnovice 1600 - 1924 (Gemeindechronik von Alt-Zechsdorf bei...

—————

25.10.2011 09:49

Úvodní informace

V této části stránek uvádíme informační zdroje, ze kterých bylo a je při tvorbě stránek a psaní textů čerpáno. Vzhledem k jejich množství a tomu, že se často opakují, neboť informace z velké části z nich byly  použity do mnoha textů,  je uvádíme přehledně v této části stránek....

—————

24.05.2011 21:18

P. Cyprian Lelek

OSOBNOST CYPRIÁNA LELKA Petr Zahnaš   Dne 26. 4. 2011 uplynulo stoosmadvacet let od smrti kněze Cypriana Lelka. Tato významná osobnost si zaslouží připomenutí z několika důvodů: Jednak proto, že mezi pruskými Moravci na Hlubčicku a Hlučínsku byl kněz Cyprian Lelek významným buditelem. Dále...

—————

26.12.2010 19:58

P. Heribert Kluger – významný rodák z Nových Těchanovic

P. Heribert Kluger – významný rodák z Nových Těchanovic Petr Zahnaš   „Víra v Boha je svou podstatou svobodným skutkem člověka, ke kterému nikdo nesmí a nemůže být nucen. Jako svobodný skutek je víra pouze tehdy skutkem hodným člověka, jestliže neznásilňuje rozum, ale je poslušností...

—————

25.10.2010 15:51

Internetové zdroje

www.montanya.org...

—————

16.02.2010 21:36

Eduard Seidler, generál námořního dělostřelectva

O JEDNOM GENERÁLU NÁMOŘNÍHO DĚLOSTŘELECTVA Z GUNTRAMOVIC   Petr Andrle   Česká republika je státem bez moře a o poslední flotilu nás připravil údajně pirát Kožený. Jinak jsme jako národ měli přístup k moři vždycky-naposledy v Rakousku – Uhersku.  Asi proto tak rádi...

—————

07.02.2010 21:29

Migliarina

Angelo Migliarina text 1.docx (379,3 kB)

—————

25.12.2009 00:17

Kdo byl vikštejnský pán Mikuláš Bravantský z Chobřan

   Petr  Zahnaš         O Mikuláši Bravantském z Chobřan a jeho bratru Vilémovi je z literatury známo, že byli násilníky a kořistníky, kteří svou neblahou činností na konci 16. století  sužovali daleké okolí hradu Vikštejna.  Dočteme se o tom v...

—————

24.12.2009 20:44

Kardinál LEV baron v. SKRBENSKY a další duchovní z Vítkovska

  Petr Zahnaš     Toto krátké pojednání je věnováno několika neprávem opomíjeným, méně známým osobnostem z  Vítkovska. Byli jimi katoličtí duchovní, jejichž působení neoddělitelně patří ke zdejší oblasti a kteří se na konci 19. a v první polovině 20. století významným...

—————